Thursday, November 12, 2009

Kursus MyIdeas dan Oracle Thinkquest

Baru - baru saya telah menghadiri kursus Myideas dan Oracle Thinkquest di BTP Port Dickson. Kursus ini diadakan untuk 15 buah sekolah bestari perluasan seluruh negara.Banyak pengajaran dan pengalaman dapat saya perolehi melalui kursus ini.


No comments:

Post a Comment